top of page

Minä asun täällä -

kuusi palaa kotiseutua

logo-2017.001.tiff

Turun naiskeskuksen kehittämä harjoitus.

Tehtäväkokonaisuudessa kootaan karttapohjalle elämää ja tarinoita kuvaava kartta omasta kotiseudusta. Pohjaan etsitään tehtävien avulla itselle merkityksellisiä paikkoja. Tarkoituksena on tutustua monipuolisesti omaan kotipaikkaan. 

 

Näiden tehtävien avulla pyritään löytämään taloille, teille, puistoille ja patsaille muutakin sisältöä kuin nimi. Nelikulmiot, viivat ja värit kartalla eivät ole vain betonia, savea ja kasveja, vaan niihin sisältyy tarinoita, historiaa ja monenlaista muuta inhimilliseen elämään liittyvää. Ihmisen rakentama ympäristö ja myös luonto luovat kullekkin paikkakunnalle ominaislaatuisen elinympäristön.

| Kohderyhmä: alle A1–C2 (eri palat soveltuvat eri tasoille)

TEE NÄIN

 

  • Tulostakaa kotipaikkakunnan kartta

Kaikissa tehtävissä käytetään paikkakunnan karttaa. Kaikkien tehtävien kohdalla lisätään tehtävässä löydetyt paikat kartalle.

  • Täyttäkää miellekartat

Ennen tehtäviä oppijat tekevät miellekartat. Käyttäkää miellekarttaa lopussa – mitä olette oppineet?

Jos haluat pohjan miellekartan luomiseen, voit tulostaa sen täältä.

  • Valitkaa kuudesta palasta harjoitukset, jotka kiinnostavat teitä.

TUNNETKO SANAT?

Käyttää

Paikkakunta

Kohta, kohdalla

Miellekartta

Pohja

Kiinnostaa

kuusi-palaa-esikatselu_edited_edited.png
print-512_edited.png

TULOSTA 

ohjevihkonen kaikkiin kuuteen palaan liitteineen

Vinkki!

Jos ryhmässä on oppijoita, joille kartanluku ei ole vielä tuttua, voitte aloittaa Kartat tutuiksi -harjoituksella. 

Vinkki! 

Voit tallentaa ja tulostaa oman paikkakuntasi kartan Maanmittauslaitoksen sivuilta: 

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta

ALUKSI

1 - TARINAT

Tehtävässä tutustutaan oman kotipaikkakunnan tarinoihin ja luodaan ryhmähenkeä yhteisen tekemisen kautta. 

lennokki-punainen_edited.jpg

2 - RAKENNUKSET

Harjoituksessa tutustutaan paikkakunnan erilaisiin rakennuksiin ja paikannetaan niitä kartalle. Paikkakunnan nimistön ja erilaisten palvelujen tuntemus kasvaa.

Tehtävässä tutustutaan paikkakunnan viheralueisiin ja vesistöön värittämällä ja nimeämällä alueet mustavalkoiseen karttaan.

lennokki-punainen_edited.jpg

3 - KAUPUNKILUONTO - VÄRIKÄS KOTIKUNTANI

4 - VAPAA-AIKAA ERI VUODENAIKOINA

Tässä harjoituksessa mietitään, mitä kaikkea kotikunnassa voi tehdä mielen ja kehon virkistykseksi ja hyödyksi eri vuodenaikoina. Tekemisen paikkoja merkitään paikkakunnan kartalle.

lennokki-punainen_edited.jpg

5 - JUHLAT

Tässä tehtävässä käytetään apuna vuosiympyrää ja yhteistä paikkakunnan karttaa. Missä, milloin ja miten paikkakunnalla vietetään erilaisia juhlapäiviä?

lennokki-punainen_edited.jpg

6 - PERSOONAT

Kuudennessa tehtävässä paikkakunnan persooniin tutustutaan kahdesta  lähestymiskulmasta. Toisaalta tarkoituksena on näyttää se, että paikkakuntaan voi kiinnittyä monella eri tavalla, kukin omista lähtökohdistaan. Toisaalta huomataan, että jokainen on oman elämänsä keskiössä, mutta samalla kiinnittynyt moniin muihin ihmisiin.

lennokki-punainen_edited.jpg
bottom of page