top of page

Persoonat

logo-2017.001.tiff

Turun naiskeskuksen kehittämä harjoitus.

Harjoitus kuuluu Minä asun täällä - kuusi palaa kotiseutua -kokonaisuuteen. Kuudennessa tehtävässä paikkakunnan persooniin tutustutaan kahdesta  lähestymiskulmasta. Toisaalta tarkoituksena on näyttää se, että paikkakuntaan voi kiinnittyä monella eri tavalla, kukin omista lähtökohdistaan. Toisaalta huomataan, että jokainen on oman elämänsä keskiössä, mutta samalla kiinnittynyt moniin muihin ihmisiin.

OHJEET

Harjoituksen ensimmäisessä osassa tutustutaan niihin henkilöihin, jotka ovat osaltaan kotipaikkakuntaa rakentaneet. Toisessa osassa tarkoitus on kiinnittää huomio omaan merkityseen omassa elämässään, sekä huomata, miten jokainen antaa oman panoksensa yhteisölle, alueelle ja koko maailmalle. 

 

TARVITSET

 

  • Kuvia rakennuksista, teistä, patsaista ja henkilöistä (ks. tehtävänanto)

  • Tutkimustaulu eli esimerkiksi seinä tai ilmoitustaulu

  • Post-it lappuja

  • Elämäni ihmiset -pyramidi (tulosta tästä

 

TEE NÄIN

 

Ensimmäinen harjoitus tehdään ryhmätyönä. 

 

  1. Perustetaan tutkimusseinä.

  2. Etsitään paikkakunnan vaikuttajyksilöitä: taiteilijoita, historian merkkihenkilöitä, urheilijoita, poliittisia vaikuttajia, ja niin edelleen. 

  3. Kerätään post-in lapuilla tutkimusseinälle tietoja henkilöistä ja heihin liittyvistä paikoista. 

Esimerkiksi: 

Jääkiekkoilijan kuva - nimi - jäähalli

Historiallisen vaikuttajan näköispatsas – nimi - synnyinkoti

Vaikuttajayksilön mukaan nimetty katu/tori/urheilupaikka - henkilön ammatti / asema - kytkös paikkakuntaan (esimerkiksi synnyinpaikka, opiskelukaupunki jne.)

Merkitkää löydettyjä paikkoja paikkakunnan kartalle. Pohtikaa samalla, mikä vaikutus kotipaikalla ja erilaisilla paikoilla ja palveluilla sen sisällä on ihmisen elämänkulkuun ja/tai menestykseen. Onko kotipaikalla erityinen merkitys omassa elämässä, ja miksi?

 

Toinen harjoitus on yksilötehtävä. 

 

  1. Jakakaa kaikille oma Elämäni ihmiset -pyramidi

  2. Täyttäkää kolmion vasemmanpuoleisille viivoille (Kuka?) kuka henkilö on kyseessä: nimi ja rooli täyttäjän elämässä. Kirjoittakaa oikealle puolelle (Missä asuu?), missä kaupungissa ja maassa henkilö asuu. 

  3. Kun olette täyttäneet kolmiot, pohtikaa, kuinka läheisiä ihmiset ovat – kuinka usein puhutte ja miten olette yhteydessä? Onko lähellä asuvat ihmiset läheisempiä, vai voiko kaukana asuva perheenjäsen olla myös läheinen? Voitte myös katsoa maailmankartalta, minne kaikkialle maailmassa ryhmäläisillä on yhteyksiä.

_edited.jpg

MUUT KUUSI PALAA KOTISEUTUA -HARJOITUKSET

Pala 6: Persoonat

LISÄÄ TÄLLAISTA?

Katso myös Kielipuu-materiaalin Minä osana maailmaa - tehtävä 

 https://www.kielipuu-materiaali.fi/single-post/2017/08/29/24

bottom of page