top of page

Tutustu karttaan

Harjoituksessa opitaan kartan tavallisia merkintöjä. Tehtävämonisteessa oppijat merkitsevät karttaan paikkoja, elementtejä ja reittejä.

| Kohderyhmä: A1–C2 

OHJE

1. Tutustukaa karttamerkintöihin. Kartan elementtejä -kuvasanasto löytyy alempaa. 

2. Testatkaa yhdessä, osaatteko lukea kartan tavallisia elementtejä:

HARJOITUS TOIMII PARHAITEN TIETOKONEELLA.

Screen Shot 2020-04-29 at 12.48.25.png

3. Harjoittele kartan lukua: tee tehtävämoniste. 

Tutustaan_karttoihin_-tehta%C3%8C%C2%88v
print-512.png

TULOSTA

TEHTÄVÄMONISTE

Tutustaan_karttoihin_-tehta%C3%8C%C2%88v

SANASTO: KARTAN ELEMENTTEJÄ

LISÄTIETOA OPETTAJALLE

Miten selitän kartan?

Kartta on lintuperspektiivistä eli ylhäältä päin piirretty malli tietystä alueesta. Alue on piirretty karttaan mittakaavassa eli siten, että tiet, rakennukset, järvet ja muut ympäristön elementit ovat suhteessa toisiinsa oikean kokoiset. 

Karttoja on olemassa moniin eri tarkoituksiin. Esimerkiksi Google Mapsin avulla voi helposti suunnitella reittejä ja löytää perille vieraaseenkin paikkaan. Maastokartat kuvaavat yksityiskohtaisesti ympäristön ominaisuuksia, esimerkiksi rinteiden jyrkkyyttä ja maaperän koostumusta, ja niistä on siten hyötyä esimerkiksi retkeillessä. Karttoja voi olla myös fiktiivisiä, eli sellaisia, joiden kuvaamaa aluetta ei oikeassa maailmassa ole olemassa: esimerkiksi fantasiakirjallisuuden klassikko Taru sormusten herrasta tapahtuu kuvitteellisessa Keskimaassa, josta on piirretty tarkkoja karttoja. Kartta voi kuvata myös sellaisia asioita, joita on vaikea ympäristöstä omin silmin havaita, esimerkiksi rajoja, kasvillisuusvyöhykkeitä tai väestöntiheyttä. 

On olemassa myös todella vanhoja historiallisia karttoja, joita tutkimalla ja tuoreempiin karttoihin vertaamalla voidaan tutkia sitä, miten ympäristö on muuttunut. Historialliset kartat ovat käsin piirrettyjä ja kartantekijät ovat kulkeneet ympäri kartan kuvaamia alueita niitä tehdessään. Nykyään karttojen tekemisessä käytetään avuksi satelliitteja ja ilmakuvia.

Katso myös

Lisää karttamerkkejä! Suunnistusliiton verkkosivuilla on listattuna maastokarttojen yleisimpiä karttamerkkejä:

www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-alkeet/yleisimmat-karttamerkit/

Kaipaatko syventävää tietoa karttojen käyttämisestä? Yle Oppiminen -sivuilta löytyy katsaus paikkatietoon videomuodossa.

www.yle.fi/aihe/artikkeli/2014/01/30/mita-paikkatieto

JAA KOKEMUKSESI JA VINKKISI

bottom of page