top of page

Luontotyöpaja

Näillä ohjeilla voit pitää toiminnallisen oppitunnin luonnossa. Neljä harjoitusta voi tehdä yhdessä tai erikseen, ja paikkana voi olla metsä tai puisto. 

Harjoitus johdattaa suomalaisen luonnon teemaan. Sen voi tehdä luokassa ennen retkeä tai luonnossa retkellä.

ALUKSI

Katsokaa ensin Suomen Ladun jokamiehenoikeudet -video, lukekaa yhdessä "Jokamiehenoikeudet pähkinänkuoressa" ja katsokaa kuvasanasto alapuolelta. 

1. Video

2. Sanasto

3. Jokamiehenoikeudet pähkinänkuoressa

 • Saamme liikkua luonnossa ilman maanomistajan lupaa.

 • Saamme myös poimia marjoja, sieniä ja kasveja, paitsi rauhoitettuja kasveja.

 • Saamme yöpyä kaikkialla, missä saamme myös liikkua.

 • Luonnossa liikkuminen ei saa aiheuttaa haittaa luonnolle tai maanomistajalle.

 • Jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa luonnonsuojelualueilla.

HARJOITUS

TARVITSET

Jokamiehenoikeudet -kuvasanakortit​

print-512.png

TEE NÄIN

 1. Pelikenttä. Valitkaa luokasta tai luonnosta kaksi kohtaa, esimerkiksi seinät tai puut. Päättäkää, kumpi on “sallittu” ja kumpi on “kielletty”. 

 2. Kortit. Ohjaaja näyttää oppijoille jokamiesoikeudet -kuvakortin, yksi kerrallaan.  Kortit voi heijastaa seinälle tai tulostaa. 

 3. Liike. Onko tekeminen sallittu vai kielletty? Oppijat liikkuvat "sallittu" tai "kielletty" -kohtaan. 

 4. Vastaus. Ohjaaja kertoo oikean vastauksen. 

Vinkki opettajalle!

www.infofinland.fi -sivuston Luonnossa liikkuminen -teeman alta löytyy jokamiehenoikeudet ja vaihtamalla oikeasta yläkulmasta kieltä saat esiteltyä ne opiskelijoille useilla kielillä.

1 - TUTUSTUTAAN JOKAMIEHENOIKEUKSIIN

jokamies

Tämä harjoitus kannustaa tutkimaan luontoa läheltä. Harjoitus yhdistää kielen harjoittelua ja toiminnallisuutta.

TARVITSET

 • LIINA

Lakana, pyyhe tai huivi.

TEE NÄIN

 

 • Vaihtoehto 1: Keräily

 1. Levittäkää maahan liina. 

 2. Jokainen sanoo vuorollaan adjektiivin. 

 3. Kaikki etsivät ympäristöstä adjektiiviin sopivan luontokappaleen ja tuovat liinalle.

 4. Käykää yhdessä läpi luontokappaleet ja adjektiivit: “Pehmeä vaahteranlehti”, “pitkä oksa”, “herkullinen mustikka” jne. 

 • Vaihtoehto 2: Peli 

 1. Jakakaa ryhmä 2-4 hengen porukoihin.

 2. Ohjaaja sanoo adjektiivin ja porukat etsivät yhden adjektiiviin sopivan luontokappaleen.

 3. Kerätkää 5-15 asiaa, jotka levitetään esille. 

 4. Porukat kertaavat kertyneet adjektiivit ja luontokappaleet: pehmeä vaahteranlehti, pitkä oksa, pyöreä kivi, herkullinen mustikka… 

 5. Kukin porukan jäsen vuorollaan sulkee silmänsä ja muut piilottavat yhden kappaleen.

 6. Sitten silmänsä sulkenut arvaa, mikä asia ja on poistettu. 

Peli toimii myös jatkona keräilylle: porukat valitsevat liinalle kertyneistä asioista sopivan määrän omaan peliinsä.

2 - KERÄTÄÄN ADJEKTIIVEJA

P1060571_edited_edited.jpg
P1060574_edited.jpg
Kerätään adjektiiveja
P1060584_edited.jpg
WhatsApp Image 2020-05-05 at 12.30.33 PM
WhatsApp Image 2020-05-05 at 12.30.55 PM
P1060587_edited.jpg

3 - KEHYKSISSÄ MINÄ

Tässä harjoituksessa päästetään ryhmän taiteellinen luovuus valloilleen.

TARVITSET

 • kehyksiä (esimerkiksi pahvista leikattuja tai oksista ja narusta askarreltuja)

 • (liina)

 • (pyykkipoikia ja narua)

 

TEE NÄIN

 • Tee kehykseen asetelma, joka kuvaa sinua.

 • Käytä luontokappaleita.

 • Asetelma voi kertoa esimerkiksi tapahtumasta sinun elämässä tai sinun ominaispiirteestä. 

Muista noudattaa jokamiehenoikeuksia – älä irrota elävän puun oksia, älä poimi rauhoitettuja kasveja tai älä muuten vahingoita luontoa.

 

 • Esitelkää asetelmat muille. 

 

Kehykset voi ripustaa pyykkipojilla näyttelyksi kahden puun väliin viritetylle narulle, asettaa nojailemaan puun runkoihin, kiviin ja mättäisiin, tai kerätä yhteiseksi kuvakollaasiksi liinalle.

 

kehys

Suomalainen kulttuuriperintö on kietoutunut tiiviisti luontoon ja ennen kaikkea metsään. Sen voi huomata myös suomen kielestä ja suomalaisista sananlaskuista. Tuleeko oppijoille mieleen oman äidinkielen sanontoja, joissa puhutaan luonnosta?

TARVITSET

 • Sananlaskukortit (tulosta alta)

 • Kasvi- ja eläinlajikortit (tulosta alta)

 • (Liina)

 

TEE NÄIN

Harjoituksessa etsitään luonnosta sananlaskuissa esiintyviä elementtejä ja pohditaan, mitä sananlaskuilla oikeastaan tarkoitetaan. Vinkkejä sananlaskukorttien käyttöön:

 

 • Etsitään metsästä tai puistosta paikka, jossa kaikki mahtuvat piiriin. 

 • Jokaiselle jaetaan yksi sananlaskukortti. Kortit luetaan itsekseen. Ryhmänohjaaja voi auttaa vaikeiden sanojen kanssa. 

 • Levitetään lajikortit piirin keskelle. 

 • Oppijat esittelevät sananlaskunsa vuorollaan. Poimitaan lajikorteista sananlaskussa esiintyvä eläin, puulaji tai kasvi. Tutkitaan, löytyykö sananlaskun kasveja ympäriltä luonnosta.

 • Sitten tulkitaan sananlaskua – mitä tunnetta tai ilmiötä tai elämänohjetta sillä tarkoitetaan? Sananlaskujen “käännökset” löytyvät ylöasalaisin printattuna korttien alaosasta. 

 • Sananlaskuja ja kaskuja on jokaisessa kielessä – minkälaisia luontoon liittyviä sanontoja on ryhmäläisten äidinkielissä? 

 • Harjoituksen voi tehdä myös liikkuen, jolloin kukin päättää vuorollaan, missä kohtaa esitellään oma sananlasku. Esimerkiksi kuuseen liittyvä sananlasku voi avautua paremmin, kun sitä pohditaan kuusen äärellä.

4 - SANANLASKUJA LUONNOSTA

sananlaskut
print-512.png

TULOSTA 

sananlaskukortit

print-512.png

TULOSTA 

kasvi- ja eläinlajikortteja

Kielipuu-materiaalin sivuilta

KATSO MYÖS

Luontoaiheisia harjoituksia löytyy Kielipuu -materiaalista.

Luontokasvatuksen metodeja ja materiaalipankki Kiertävän luontokoulu Naakan sivuilta

JAA KOKEMUKSESI JA VINKKISI MUILLE

bottom of page