top of page

Kuuntele 

kulttuuriympäristöä

Tehtävässä oppijat kuuntelevat äänimaisemia ja oppivat havainnoimaan ja arvioimaan ympäristöä eri aisteilla.

Harjoituksen ääniraidat ovat Suomalaisen akustisen ekologian seuran äänittämiä suomalaisten äänimuistoja.

| Kohderyhmä: A1-B2, soveltaen alle A1

Kuunnelkaa yhdessä äänitteitä ja pohtikaa, minkälaisia ääniä kuuluu.

1. Kuunnelkaa äänite (klikkaa play-nappia).

2. Kirjoittakaa tai piirtäkää ylös arvauksia: mikä tilanne tai paikka?

3. Klikatkaa sitten auki kuva ("Mikä ääni? Katso kuva!")

4. Verratkaa kuvaa ja arvauksia.

5. Siirtykää seuraavaan äänitteeseen.

Suomalaisen akustisen ekologian seura on kerännyt ja tallentanut 2000- ja 2010 -luvulla suomalaisia äänimuistoja. Äänitteitä hyödynnetään tässä harjoituksessa. 

TUNNETKO SANAT?

Äänite

Pohtia

Ääni

Arvaus

Tilanne

Paikka

Klikata

Verrata

ALKAVA KIELITAITO

ALKAVA KIELITAITO

 

1. Tulostakaa tai heijastakaa seinälle kuvakortit (alla "tulosta kuvasanasto"). 

2. Kuvailkaa ääntä kuvakorttien avulla. Oppijat voivat myös valita ääneen sopivat kuvat.

EDISTYNEEMPI KIELITAITO

EDISTYNEEMPI KIELITAITO

1. Miettikää ääniä kuvaavia sanoja ja adjektiiveja.

2. Voitte keksiä myös omia sanoja!

3. Kirjoittakaa ylös. 

Onko ääni jatkuva ja tasainen vai pistemäinen ja äkkinäinen?

Surina, mörinä, suhina, kilahdus, töminä, narina…?

print-512.png
print-512.png

OHJE

ÄÄNITTEET

Ensin

kuuntelu...

... ja sitten

kuva!

1

2

Ensin

kuuntelu...

... ja sitten

kuva!

3

Ensin

kuuntelu...

... ja sitten

kuva!

4

Ensin

kuuntelu...

... ja sitten kuva!

Ensin

kuuntelu...

... ja sitten

kuva!

5

Ensin

kuuntelu...

... ja sitten

kuva!

6

LISÄTEHTÄVÄ

1. Sulkekaa silmät. 

2. Kuunnelkaa minuutti luokassa kuuluvia ääniä.

3. Miettikää yhdessä:

  • Minkälaisia ääniä kuului?

  • Olivatko ne häiritseviä, neutraaleja vai mukavia

  • Miten luokan äänimaisemasta saisi paremman?

  • Onko koulupäivässä erilaisia äänimaisemia? Miksi?

  • Mikä äänissä on erilaista kotona ja koulussa?

TUNNETKO SANAT?

 

Sulkea

Kuunnella

Häiritsevä

Neutraali

Mukava

Parempi

Erilainen

LISÄTIETOA OPETTAJALLE

Miten kertoa äänimaisemasta?

Äänet ovat osa ihmisen kokemusta ympäristöstä, ja ympäristön äänistä muodostuu äänimaisema. Jokainen kokee ympäristön äänet omalla tavallaan. Toinen pitää hälinästä ja toinen hiljaisuudesta.

 

Jokaisessa paikassa on taustaääniä eli perusääniä, joihin on niin tottunut, ettei niitä oikeastaan kuule. Äänimaisemiin kuuluu myös signaaleja, eli ääniä, jotka kiinnittävät kuuntelijan huomion. Äänimaamerkki on ääni, joka on tärkeä jollekin seudulle ja yhteisölle. Esimerkiksi kirkon kellot voivat olla tällaisia ääniä. 

JAA VINKKISI JA KOKEMUKSESI MUILLE!

bottom of page